ВТОРИ ПЕРИОД НА РАЖДАНЕТО. НАПЪНИ*

12272747_10153480974926130_1878938481_n


ВТОРИ ПЕРИОД НА РАЖДАНЕТО. НАПЪНИ.
(от пълното разкритие до раждането на бебето)

Илона Нешкова

В съвременната акушерска наука втори период на раждането се дели на пасивна (след получаването на пълно разкритие до появата на контракции, съпътствани от силен напън) и активна фаза (от появата на контракциите, съпътствани от силен напън до раждането на бебето). Усещането за напън е в резултат на спускането на главичката на бебето ниско в малкия таз. Понякога това усещане може да се появи и преди пълното разкритие на маточната шийка, тъй като двата процеса – разширението на шийката и спускането на главата – протичат едновременно.

За бебето най-стресираща е фазата на активните напъни (активната фаза на втори период) и затова стремежът на медицинските специалисти е той да бъде скъсен максимално. Най-благоприятният начин това да се случи е като се отложи активното напъване, до появата на силни спонтанни напъни по време на контракциите.

Преди години консенсусът за втори период на раждането е бил за започване на дирижирани (насочвани от медицинския екип) напъни с установяването на пълното разкритие. Този метод все още е предпочитан в нашите родилни зали. Жените биват инструктирани за момента и начините да напъват. Обикновено тези инструкции са за задържане на дъха и напъване с всички сили, докато някой от екипа брои до 10 или толкова дълго, колкото издържи жената, желателно три пъти в рамките на една контракция. Задържането на дъха от страна на жената води до апнея и негативни промени в хемодинамиката, а те от своя страна – до намалено кръвоснабдяване на плацентата и промени в сърдечната честота и алкално-киселинния статус на бебето.

Научните наблюдения върху втори период обаче доказват, че няма никаква причина жените да се инструктират кога и как да напъват. Оказва се, че няма разлика в продължителността на периода на напъните, нито в резултатите за майката и бебето, независимо от това дали напъните са напътствани или жената е оставена да следва усещанията си. Сравненията са направени в следните направления:

1. Спонтанни спрямо дирижирани напъни – няма статистически значима разлика в продължителността на втори период, процентът на разкъсвания, епизиотомия и цезарово сечение, случаите на оценка по APGAR под 7 и прием на новороденото в интензивно отделение;
2. Момент на започването на напъването: отложено срещу неотложено напъване – има леко увеличение на продължителността на втори период при отложеното напъване, но е скъсен периодът на активните напъни; няма разлика в процента на разкъсвания, епизиотомия и цезарово сечение, случаите на оценка по APGAR под 7 и прием на новороденото в интензивно отделение; леко се увеличава вероятността за спонтанно вагинално раждане.
Поради липса на научни доказателства за ползи от дирижирането на втори период, съвременните препоръки за поведение са за:
– отлагане на активното напъване от страна на жената до появата на контракции със силни спонтанни напъни;
– насърчаване на жената да заеме позиция, в която се чувства най-добре и която подпомага напъните;
– жената да напъва, водена от усещанията си.

1. Lemos A, Amorim MMR, Dornelas de Andrade A, de Souza AI, Cabral Filho J, Correia JB. Pushing methods for the second stage of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Oct 9;10:CD009124.
2. Hansen S. L, Clark S. L, Foster J. C. Active pushing versus passive fetal descent in the second stage of labor: A randomized controlled trial. Obstetrics and Gynecology. 2002
3. Albers L. L, Sedler K. D, Bedrick E. J, Teaf D, Peralta P. Midwifery care measures in the second stage of labor and reduction of genital tract trauma at birth: A randomized trial. Journal of Midwifery and Women’s Health. 2005
4. Roberts J. E. The “push” for evidence: Management of the second stage. Journal of Midwifery and Women’s Health. 2002
5. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) (2014) Intrapartum Care: Care of healthy women and their babies during childbirth.

 

*Текстът е част от книгата “Пътеводител за физиологично раждане”, издадена от Коалиция за майчино здравеопазване.

Write a Reply or Comment