ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ

 

 

Елена Кръстева е психолог, фамилен психотерапевт, специализиран във фамилна терапия и терапия на двойката. Прилага групова и индивидуална терапия. Работи в Психотерапевтичен институт по социална екология на личността.

С какво мога да ви бъда полезна?

  • Психологически консултации преди раждането – психическа подготовка за раждането, страхове свързани с раждането, минала травма от насилие или предишно раждане

 

  • Психологическа подкрепа след раждането

Раждането не винаги протича така, както ни се иска. Когато по една или друга причина нещата се объркат, дълго време след това може да се чувстваме неудовлетворени, да се връщаме към болезнените спомени и да се питаме защо се случва така. Често едно непълноценно изживяно раждане може да бъде началото на следродилна депресия или друг емоционален дискомфорт.

 

От друга страна, дори и след пълноценно преживяно  раждане, самата поява на малкия човек е свързана с промени в семейната динамика и реорганизация на досегашните навици. Двамата партньори се намират пред необходимостта да отворят място за още едно същество и въпреки че това често се случва съвсем естествено, не е лишено от сътресения. Двойката минава на нов етап от своето развитие, което е свързано с промяна и на техните взаимоотношения. Мъжът често може да се чувства изолиран от диадата майка-бебе, а жената – неразбрана и неподкрепена в новата и роля на майка. Могат да възникнат страхове, свързани с родителската роля и умението за справяне с нея, както и партньорски несъгласия, водещи до конфликти.

 

  • Семейни консултации и консултации на двойката

Терапията на двойката се фокусира  върху проблемите, които съществуват във връзката между двама души. Това може да бъдат индивидуални проблеми или симптоми, както и трудности в комуникацията, във вземането на общи решения, в решаването на конфликти.

Терапевтът помага на двойката да идентифицира конфликтни въпроси в отношенията си, да осъзнае какви промени са необходими във връзката и в моделите на поведение на двамата партньори, за да се чувстват удовлетворени от взаимоотношенията си. Тези промени могат да бъдат свързани с различни нефункционални начини на взаимодействие между партньорите, които трябва да научат как да общуват по-пълноценно, да изслушват по-добре, да споделят отговорности и да решават въпросите свързани с ролята, положението и властта на всеки един в двойката.

 

  • Група за родители, преживели загуба на бебе преди или по време на раждането

Загубата на дете по време на бременността или след раждането е изключително силно и тежко преживяване за семейството. Редица изследвания и чуждестранният опит сочат, че събирането на група от хора с подобни преживявания може да помогне за преодоляване на травмата. От месец февруари в България съществува група за емоционална подкрепа на родители, преживели перинатална загуба. Това е едно съвместно сътрудничество на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността и фондация „Макове за Мери“. Групата е отворена за майки, бащи, семейства, независимо откога датира тяхната загуба и дали бебето им е починало преди или след раждането, вкл. в ранните седмици на бременността. Това е място, където те могат да говорят свободно за преживяванията си и да получат разбиране от други родители. В момента има текуща група за София. Срещите са ежеседмични.

За контакт: info@elenapsi.com; тел. 0885121345