ПРЕНАТАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

Консултациите включват:

• подробно запознаване с медицинската Ви история;

• снемане на акушерска и фамилна анамнеза, с оглед оценка на рискови фактори за настоящата бременност;

• преглед на здравословното Ви състояние;

• изследване на урина;

• анализ на медицински изследвания;

• измерване на кръвно налягане;

• проследяване на наддаването на тегло;

• определяне на позицията на бебето;

• аускултация на детските сърдечни тонове с акушерска слушалка или доплер;

• измерване на обиколката на корема;

• измерване на височината на матката;

• оценка за здравето на бебето;

• предоставяне на подробна информация за периода от бременността, в който се намирате, очакваните неразположения и скрининговите изследвания;

• запис на детски сърдечни тонове (NST);

• план за оптимизиране на оставащата част от бременността.

Продължителност на визитата: 60 мин.

Информация за цената тук.