Classic Blog

May 04 2016 575Comments

ВТОРИ ПЕРИОД НА РАЖДАНЕТО. НАПЪНИ*

ВТОРИ ПЕРИОД НА РАЖДАНЕТО. НАПЪНИ. (от пълното разкритие до раждането на бебето) Илона Нешкова В съвременната акушерска наука втори период на раждането се дели на пасивна (след получаването на пълно разкритие до появата на контракции, съпътствани от силен напън) и активна фаза (от появата на контракциите, съпътствани от силен напън до раждането на бебето). Усещането […]